Pensionist Badminton i Værløse Badminton

Spilletider

Værløse Pensionist-afdeling tæller ca. 65 medlemmer.

Vi spiller mandag og torsdag fra kl. 8.00 til ca. 10.30 i Værløsehallerne. Alle niveauer er velkomne.

Vi prøver at danne hold kl. 8.00 og 9.00 med hensyn til niveau og evner.

Hvis antallet af fremmødte ikke går op med 4, prøver vi at bytte efter nogle sæt, så alle får spillet.

Der er således ikke faste hold, men altid nogen at spille med.

Hvis man ønsker et fast hold eller at spille med en fast makker, kan man booke en bane over hjemmesiden.

Man er meget velkommen til at møde op og prøve at spille med. Husk indendørssko. Vi har ketchere du kan låne, hvis ikke du har din egen. 

Vi plejer at arrangere en fest i juni og december.

Vi glæder os til at se dig. 

Adgang til motionisternes aktiviteter

Pensionist-afdelingen er en afdeling under Motionist-afdelingen, hvilket betyder, at vi kan deltage i motionist-afdelingens aktiviteter, herunder den Interne motionistturnering og nytårsturneringen, som begge er beskrevet detaljeret under Motionisternes side.

Herudover deltager vi, under forudsætning af tilstrækkelig tilslutning, i DGI’s ca. 3 årlige Ældretræf, der afholdes på skift mellem klubber i Nordsjælland.