Spilletider

Værløses Pensionist-afdeling tæller 70 medlemmer.
Pensionisterne spiller mandag og torsdag fra kl. 08.30 til ca. 11.00.

Der er ikke nogen formaliseret træning, men der er altid erfarne spillere, som kan hjælpe med instruktioner. Den første time spiller vi i hold man selv finder sammen i. Kl. 09.30 afbrydes spillet og der sættes hold, hvor der tages hensyn til spillernes forskellige niveauer.

Der er således ikke faste makkerkonstellationer, men altid nogen at spille med.

Efter spillet om torsdagen samles en del af pensionisterne til et socialt samvær med medbragt kaffe mm.

Adgang til motionisternes aktiviteter

Pensionist-afdelingen er en afdeling under Motionist-afdelingen, hvilket betyder, at vi kan deltage i motionist-afdelingens aktiviteter, herunder den Interne motionistturnering og nytårsturneringen, som begge er beskrevet detaljeret under Motionisternes side.

Herudover deltager vi, under forudsætning af tilstrækkelig tilslutning, i DGI’s ca. 3 årlige Ældretræf, der afholdes på skift mellem klubber i Nordsjælland.